marți, 30 iunie 2009

Pesmi sas Teo i dićata

2 comentarii:

IvAnKa spunea...

Vokalnata grupa na ansambala "Slavjak" ud Timisvar mamina ud
Theo ij pela 3 pesmi:
1. banatska balgarska (palcenska): "Doci";
2. makedonska: "Izlego(l) Jane Sandanski";
3. srabska: "Nek' zivi ljubav".
...

IvAnKa spunea...

Sigasnotu pukulenji (ud 2007 g.) na ansambala "Slavjak" ud Timisvar igraji (tancuva) i peje.
Ansambala ij sastavin ud dve grupi:
1.igrece (tancjore) - sate clenve i
2. pejace - nekolku clenve (6 na broj za siga, kujatu sastavet vokalnata grupa).
Ansambala ij rakovodin ud instruktora pu narudni igri (tanci) Dani-Rafael Petrov (kojtu, na negva red, ij bil nekupac, naprec s nekolku gudini, clen na parvotu pukulenji "Slavjak"). Predisnite instruktore za narudni igri na sigasnotu pukulenji na ans. "Slavjak" (naprec Dani-Rafael Petrov)sa bli: instruktora Adrian-Sorin Cosilcov (kojtu rakovodi ans. "Balgarce" ud Vinga) i prof. Elena Doycheva-Dragomir (dirigentka na kora "Jaku Ronkov" ud Star Bisnov i ne samu).
Vokalnata grupa na ansambala "Slavjak" ud Timisvar ij rakovodina ud Theo (Matei Catarov).
Na Festivala na banatskata balgarska narudna nusija, pesma i igra ud tazi 2009 g., vokalnata grupa na "Slavjak"
ij izpela 3 pesmi:
1. banatska balgarska (palcenska): "Ucutre ranu", ne "Doci";
2. makedonska: "Izlego(l) Jane Sandanski";
3. srabska: "Nek" zivi ljubav".
...
A pa s tazi prelega, sat ansambal "Slavjak" ij izigral:
1. idna sjuuita ud bantasci balgarsci (palcensci) narudni igri i
2.idin balgarsci narudin tanc.

Uspeh na dalja na naste diceta, taj pu kacetu gji laguda as:
dragjije diceta, milni balgarceta, skapi slavjaceta".