vineri, 27 noiembrie 2009

Ambasadore na Republika Balgárija gusp. Valentin Radomirski i pusetil u ArádUn comentariu:

IvAnKa spunea...

Ud naša folklor:
1. „Nema para na balgarsku monce...“
2. „Ama ij monče kača ij kapče, pa se nosi sas... šapče“
3. ...

Još treba da si nabaveš pantalončita, pa za badiš pudpalnu vinganče... taj kacetu ij bla premenata nekupać majća ti... na primer na scenata ud Brešća s prelega na sreštenjetu ud Brešća, megju brešćane - domakine (gazdi) i vingane - gustene.
„Pastra letna ćitka“...

Uspeh u dejnustite ti svarzasni s ban. bg.